Wednesday, May 7, 2008

PERANAN WANITA DALAM KELUARGANYA

Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan, semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua pihak, laki-laki dan wanita, kecuali yang khusus bagi salah satu dari keduanya. Maka, kewajiban bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya.

Jika dia sebagai anak, kemudian kedua ibubapanya atau salah Seorang daripadanya menyimpang dari batas yang telah ditentukan oleh agama, maka dengan cara yang sopan dan bijaksana, dia harus mengajak kedua ibubapanya kembali ke jalan yang baik, yang telah menjadi tujuan agama, disamping tetap menghormati kedua ibubapa.
Wajib bagi setiap wanita (isteri-isteri), membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama, mencari rezeki yang halal, menerima dan mensyukuri yang dimilikinya dengan penuh kesabaran, dan sebagainya.

Wajib pula bagi setiap ibu, mengajar anak-anaknya taat kepada Allah, yakni dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya, serta taat kepada kedua ibubapanya.

Kewajiban bagi setiap wanita terhadap kawan-kawannya yang seagama, iaitu menganjurkan untuk membersihkan akidah dan tauhidnya dari pengaruh di luar Islam; menjauhi fahaman-fahaman yang bersifat merosak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur, yang diterimanya melalui buku, majalah, filem, dan sebagainya.

Dengan adanya pengaruh-pengaruh luar, yang ditimbulkan oleh sebagian kaum Muslimin terhadap wanita yang kurang kefahamannya terhadap Islam, maka hal inilah yang menyebabkan mereka terpengaruh pada peradaban Barat dan ideologinya.

Harus diakui, bahwa sebahagian wanita di dalam masyarakat Islam belum memberikan hak-hak mereka sepenuhnya. Harus diketahui, bahawa suara pertama dari kaum wanita dalam menguatkan dakwah dan risalah Muhammad saw. ialah suara Khadijah binti Khuwailid r.a. kepada Rasulullah saw.: "Demi Allah, Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sama sekali. Sesungguhnya engkau menghubungkan silaturrahim sesama manusia, keluarga dan melakukan kerja berat, memberi kepada orang yang memerlukan, menerima dan menghormati kepada tetamu, serta menolong orang-orang yang menderita."

Orang pertama yang berperanan sebagai syuhada ialah Ummu Amr binti Yasir yang bernama Sumayyah, dia bersama suaminya diseksa, agar mereka keluar dari agama Islam. Namun mereka tetap bertahan dan sabar, sehingga dia mati syahid bersama suaminya. Ketika Rasulullah saw. melintasi mereka, dan melihat mereka diseksa, lalu Rasulullah saw. berkata kepada mereka, "Sabarlah wahai Al-Yasir, sesungguhnya kita nanti akan bertemu di syurga."

Rujukan : Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Dipetik dari Majalah "Al-Ummah, bil. 66, Februari 1986.

1 comment:

Tinta Tarbawi said...

Menarik artikel ini..